06-45442140


Welkom bij Louerbvs VCA gereedschaps keuring

VGA Keuring
Veiligheid voorop
Elektrisch Gereedschap
Onafhankelijk en deskundig

.
Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens NEN 1010 en NEN 3140 normen. Wanneer uw gereedschappen volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Uw gekeurde apparaten worden voorzien van een keuringssticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, Het origineel certificaat wordt opgestuurd per post met alle relevante gegevens over het apparaat. De aangeleverde apparaten moeten voorzien zijn van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke ook op het certificaat terug te vinden is. Is dit niet het geval, dan kunnen wij de door u gehanteerde identificatienummers, of indien deze niet aanwezig zijn zelf een identificatienummer aanbrengen. Die dan weer terug te vinden zijn op het certificaat. (identificatienummers worden op het apparaat gegraveerd.) Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw apparaten veilig zijn, en dit bespaart u een hoop ellende met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen. Wij maken graag een afspraak met u, om al uw elektrisch gereedschap volgens NEN 1010 en NEN 3140 te keuren en te certificeren.
Wilt u gebruik maken van onze diensten,
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Verplichtingen uit de ARBO wet
Werkgevers worden door de ARBO wet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materiaal te waarborgen.